Fastighetsfilm


Med över 30 år på nacken har Solar Gard idag ett av de tyngsta och mest välkända namnen inom branschen. Solar Gards solfilmer, som säljs genom självägda distributionscenter samt oberoende handlare och distributörer, finns installerat på tusentals byggnader och miljontals fordon runt om i världen.
 
Solar Gards solskyddsfilmer ger många fördelar:

  • Energieffektivisering
  • Solavskärmning
  • Skydd mot blekning
  • Avlyssnings (EMI - Electromagnetic Interference)-skydd
  • Säkerhet