Säkerhetsfilm


Glas är ett material som används i nästan alla byggnader för att tillföra funktionalitet och ett tilltalande estetiskt utseende. Det är samtidigt det material som är mest bräckligt och som orsakar mest skador när det brister. När detta inträffar flyger mängder med små glasfragment som projektiler, och är ett stort hot mot både personer och egendom.
 
Fakta om glas

 • 4 av 10 inbrottstjuvar tar sig genom fönsterglasen.
 • En enda sylvass glasbit i en hastighet på 40 m/s är nog för att döda eller skadeskjuta vid en explosion.
 • Flygande glas står för 90% av skadorna orsakade av en explosion.
 • 10.000 explosioner (terroristdåd ej räknade) sker i England varje år.
 • Olyckor där glas är inblandat står för 36% av de allvariga skador som drabbar barn under 14 år.

Är du, dina barn, anställda och tillhörigheter skyddade?

Armorcoat® splitterskydd- och säkerhetsfilm installerat på din glas skyddar mot:

 • Flygande sylvasst glas vid terroristbomb eller explosion.
 • Inbrott eller Rån.
 • Personskador orsakade av glassplitter.
 • Fallande glassplitter från glastak.
 • Effekter av våldsamt väder.
 • Arbetsuppehåll.
 • Blekning av interiör.

Var bör man installera säkerhetsfilm?

 • På alla ytor där människor kan komma i kontakt med glas eller där det finns risk för glassplitter vid en incident.
 • Där glassplitter kan förstöra produkter och IT-utrustning.
 • På glasytor som kan vara utsatta för vandalism eller intrång
 • På glastak där det finns risk för nedfallande glassplitter.